Ketua Editor
Tantri Widiastuti

Dewan Editor
Yeni Kuntari
Iin Indarti
Nurdhiana
Tri Bodroastuti

Editor Teknik
Freddy Aldo Setiawan
Yunita Fatma Faidha